Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

07.06.2014г.

Материал за конкурса "Медени звънчета" във в. "Пазарджишка Марица" през 2014 г. от секретаря на читалището Веска Минова.