Традиционни празници и конкурси


"Медени звънчета"-2014 г. ч.2
07.06.2014г.

Част 2 на материал, публикуван във в. "Пазарджишка Марица", за конкурса "Медени звънчета"-2014 г.


Ч.2-"Медени звънчета"-2014 г. »