Срещи и изложби


"Созополска панорама"
22.06.2013г.

На 22.06.2013 г. балет "Марина" участва с шест танца в конкурсната програма на фестивала "Созополска панорама" 2013 г.