Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

21.06.2012г.

Един темпераментен танц, който момичетата изиграха на един дъх и с много настроение! Браво!