Срещи и изложби


Автограф от Гита Деянова
04.06.2015г.

Автограф за читателите на библиотеката от Гита Деянова, която ни подари книгата, посветена на баща й- читалищен деец.


Автограф от Гита Деянова
Автограф от Гита Деянова