Срещи и изложби


Банкова сметка на НЧ "Хр. Ботев-1897 г."- Пазарджик
09.05.2014г.

Банковата сметка по която могат да се внасят таксите за конкурса "Медени звънчета" е следната:

Народно читалище "Христо Ботев-1897 г."
Пазарджик
IBAN  BG70STSA93000006045519
BIG:STSABGSF
Банка ДСК ЕАД- клон Пазарджик
основание- такса участие в конкурс
 
Сметката е важна за тези, на които ще  е необходима фактура за платена такса за участие в конкурса.