Срещи и изложби


Временно преустановяване на дейности в читалището във връзка с коронавируса.
12.04.2020г.

Със Заповед на Председателя на читалището №7/24.03.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия ва НЧ "Христо Ботев-1897 г." - Пазарджик считано от 30.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, както и репетициите на самодейните състави и заниманията на литературния клуб.
Занятията ще бъдат проведени след възобновяване на присъствените учебни занятия по нов график на учебния процес след надлежно взето решение за това.
Преустановяват се всички масови мероприятия, провеждани в и от НЧ "Христо Ботев-1897 г."-Пазарджик, включително събрания, представления, концерти, културни събития и др.
Преустановява се работата с читателите в библиотеката.
Преподавателският състав, поради преустановяване на присъствените учебни занимания, се пуска в платен годишен отпуск, съгласно чл. 173 от КТ.
За поддържане работата на НЧ "Христо Ботев-1897 г." - Пазарджик е осигурено присъствието на секретаря и хигиениста на читалището в работните дни.
Ограничава се достъпът до сградата на читалището за посочения период от време.
При удължаване на срока на извънредното положение ще се вземе ново решение в съответствие с новите изисквания.