Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

06.05.2016г.

График класически инструменти 2016
7-ми конкурс "Медени звънчета"- 28.05.2016 г.
Начало на конкурса- 8.30 ч.
Приключване на прослушването на изпълненията на класически инструменти- 13.00 ч.
Награждаване до 14.00 ч.