Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

01.05.2018г.

График "Класически инструменти"
Конкурс за певци и инструменталисти "Медени звънчета"
26 май 2018 г.
зала "Маестро Георги Атанасов"