Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

07.05.2014г.

Председател на журито на 6-то издание на конкурса "Медени звънчета"  е г-жа Нели Попова- директор на НУМТИ "Добрин Петков"- гр. Пловдив.
Членове: 1.Проф. Ивелина Иванчева- професор по методика и педагогическа практика по пиано в НМА "Панчо Владигеров"- гр. София
                   2.Атанас Чолаков- главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик.