Срещи и изложби


Започна новата учебна година в Градската школа по изкуствата
17.09.2013г.

Новата учебна година 2013/2014 беше открита и в Градската школа по изкуствата при читалището. Децата ще изучават пиано, цигулка, акордеон, китара, елементарна теория на музика и солфеж, модерен балет.
Таксата за изучаване на музикален инструмент за първия срок е 100.00 лв. и включва изучаване на ел. теория на музиката и солфеж. За изучаване на китара се заплаща 120.00 лв. за първия срок и също са включени часовете по ел.теория на музиката и солфеж.
Учениците от класа по модере балет заплащат 70.00 лв. за първия срок.
На добър час!