Срещи и изложби


ИС"Доминанта" участва в мандолинен фестивал.
30.04.2010г.

Инструментален състав "Доминанта" с художествен ръководител Ира Чолакова  участва в единствения в страната мандолинен фестивал ,организиран в Пазарджик.