Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Из историята на школата

Всичко ,написано тук, е прочетено в архивите на школата.
През годините школата има различни наименования. През 1976 тя е ГШИ /Градска школа по изкуствата/ и издръжката й се осигурява от субсидия, превеждана на читалището от съвета в града /ГОНС/.Директор е Александър Начев.
През 1977 г. е Школа по изкуствата. Постъпването в нея е не само въз основа на желанието на кандидатите, а след конкурсен изпит и специален подбор. Задачата й е да издирва и обучава талантливи деца. Школата функционира съобразно приет от ИК на ГОНС временен правилник, утвърден от КИК, според който обучението е безплатно, а школата се издържа от субсидия от ГОНС. На 15.09.1977 г. децата в школата са приети на безплатно обучение.
В писмо №6204/19.09.1977 г. на началника на управление "Финанси" при ОНС се казва, че могат да се вземат от всеки ученик в курсове и школи такси.
През 1979 г. е ДМШ, а през февруари 1979/1980 г. е ГШИ.
През 1989 г. е ОШИ./Общинска школа по изкуствата, а на други места е вписана като Обединена школа по изкуствата//.
През 1991 г. все още е ОШИ.
Работата на школата е била оценявана от Инспекторат за школите по изкуствата за района на СМУ- Пловдив в състава на който са Гаро Саркис Балтаян- организационен секретар и Здравка Колева/директор на СМУ-Пловдив/- отговорник.

Преподаватели през годините:
1976/1977
Николай Филипов, Иво Русев, Ангел Рашев, Димитринка Замова, Георги Харалампиев, Петранка Вълчинова
китара- А. Керкенеков
пиано- Кирил Търпов
Александър Начев
Елена Комсийска- пиано
Ангел Комсийски- акордеон
Мая З. Златева- препод. задължително пиано
Георги Коев- цигулка
Свобода Коева- цигулка
Димитрия Герджикова- цигулка
Ваня Барзикова- виолончело
Иван Христов- китара
Марин Вълчев- препод. слухово възпитание
Никола Атанасов- препод. слухово възпитание
Марин Михайлов- препод. дървени духови инструменти
Радко Алексиев- медени духови инструменти
Величка Костадинова- задължително пиано
Сашо Костадинов- тамбура
Здравка Петрова- флейта
Елена Баренска- народни танци
Атанас Василев- изобразително изкуство
Диана Мешинева- контрабас
Петкана Стойчева- корепетитор
Валентина Георгиева

1978 г.
флейта- Здравка Петрова
акордеон- Ангел Комсийски
цигулка- Свобода Коева
цигулка- Димитрия Герджикова
духови инструменти- М. Михайлов /фагот, обой, кларинет, камерен ансамбъл духови инструменти/
китара- Йордан Христов
медни и духови инструменти- Р. Алексиев
тамбура- Александър Алексиев
клас по народна музика- Александър Начев
детска група за изворен фолклор- Петкана Стойчева
група гъдулки и тамбури за изворен фолклор- П. Стойчева
клас по народни и характерни танци- Елена Баренска
Венера Динкова
Анастасия Бояджиева
Елена Комсийска
Ангел Кукошаров
Ваня Барзекова
Добрина Аладжова
Елена Баренска
Катерина Гълъбова
Людмила Коева
Росица Христова
Емилия Георгиева
Елмира Димитрова
Ели Харалампиева
Александър Вапцаров
Ангел Христозов
Васил Пенов
Максим Костов

1979 г.
Елена Комсийска
Ангел Комсийски
Венера Динкова
Петкана Стойчева
Елена Баренска
Анастасия Бояджиева
Ваня Бързекова
Ангел Кукошаров
Добринка Аладжова
Димитрия Герджикова
Здравка Петрова
Катя Гълъбова
Йордан Христов
Росица Христова
Радко Алексиев
Михаил Михайлов
Соня Желязкова
Максим Костов
Александър Вапцаров
Емилия Георгиева
Елмира Димитрова
Свобода Коева.

1979/1980
виолончело- Ваня Барзекова
цигулка- Свобода Коева
акордеон- Ангел Комсийски
цигулка- Димитрия Герджикова
тромпет- Ангел Кукошаров
пиано- Елена Комсийска
кларинет- Петьо Кочмаларски
флейта- Здравка Петрова
облегатно пиано- Анастасия Бояджиева
тамбура и гъдулка- Петкана Стойчева
Елка Димитрова
Илиана Джуркова
Катя Гълъбова
Надежда Сукнарова
Йордан Христев
Ирина Филипова
Красимира Желязкова
Александър Вапцаров
Георги Харалампиев
Росица Христева
Катя Праматарова
Николай Филипов.

1980/1981 г.
цигулка- Лилия Стоянова Стефанова
цигулка- Катя Гълъбова
цигулка- Свобода Коева
цигулка- Мими Герджикова
виолончело- Венера Динкова
контрабас- Цветанка Ненова
пиано- Елена Комсийска
пиано- Катя Праматарова
пиано- Ирина Филипова
пиано- Анастасия Бояджиева
флейта- Здравка Петрова
кларинет- Иван Дойкин
обой- Мария Кисовска
китара- Любомир Джоков
акордеон- Елена Комсийска
акордеон- Ангел Комсийски
тромпет- Ангел Кукошаров
валдхорна- Ангел Кукошаров
народни инструменти- Станьо Търкаланов
Облигатно пиано- Елка Димитрова, Ирина Филипова,
Кристина Желязкова, Катя Праматарова, Анастасия Бояджиева
китара- Елена Генова
гъдулка- Кемилова

1984 г.
акордеон- Живка Желева Цочева

1987/88 г.
кръжок по изобразително изкуство- Илия Толев / в кръжокът се включват деца от Ветрен дол, Мало Конаре, Ивайло, Калугерово, Главиница, Сарая, Звъничево./

1988/1989 г.
пиано- Мая Стойнова
цигулка- Марина Чолакова
акордеон и пиано- Елена Комсийска
акордеон- Чавдар Ралчев
солфеж- Илиана Николава
солфеж- Мима Комсийска
изобразително изкуство- Илия Толев
класическо пеене- Елена Кошерска
балет- Ели Костадинова
куклен театър- Съби Събев
художествено слово- Гергина Деянова
народни инструменти- Станьо Търкаланов

1990 г.
Пенка Кузманова- цигулка
Ира Чолакова- цигулка
Елена Комсийска- пиано
Илиана Джуркова- солфеж
Ели Костадинова- балетен състав
Цветан Генов- китара

1991 г.
акордеонен оркестър- диригент Елена Комсийска
балет- ръководител Ели Костадинова
оркестър- диригент Ангел Комсийски
кларинет- Александър Праков
цигулка- Ира Чолакова
цигулка- Пенка Кузманова
тромпет- Георги Ковачев
виола- Цветан Аджиларски
флейта-
гъдулка- Цанко Ненков
гъдулка- Иванка Паунова
пиано- Елена Комсийска
тамбура- Нели Димитрова
китара- Цветан Генов
народно пеене- Таня Щерева
акордеон- Елена Комсийска

1995 г.
Анжела Комсийска- флейта
Александър Праков- кларинет
Ира Чолакова- цигулка
Елена Комсийска- пиано
Чавдар Ралчев- акордеон
Атанас Чолаков- китара


1998/1999 г.
Илиана Николова- солфеж и елементарна теория на музиката /щатен преподавател/
Чавдар Иванов Ралчев- акордеон /щатен/
Стойка Райкова- балет /щатен/
Ира Чолакова- цигулка /щатен/
Люся Арамовна Тенева- пиано /щатен/
Петър Костадинов Шаранков- флейта, лектор
Александър Стефанов Керкенеков- китара, лектор
Гергана Ангелова Дачинова- народно пеене, лектор
Александър Гочов Праков- кларинет, лектор
Нели Нестерова- тамбура, лектор

1999/2000 г.
Ира Стоянова Чолакова- цигулка
Илиана Николова- солфеж
Чавдар Ралчев- акордеон
Стойка Райкова- балет
Люся Тенева- пиано
Петър Шаранков- флейта
Гергана Дачинова- народно пеене
Константин Криловски- кларинет
Цветан Генов- китара

2000/2001
 Ира Чолакова- ръководител на школата, преподавател по цигулка
Люся Тенева- пиано
Чавдар Ралчев- акордеон
Стойка Райкова- модерен балет
Илиана Николова- солфеж
Емануил Стефанов Дидов- флейта
Цветан Генов- китара
Гергана Дачинова- народно пеене
Стоян Стоянов- тамбура
Олег Стоянов Кулин- кларинет
Галина Даскалова- пианоУчастия в различни събития:
- 10.05.1978 г. Окръжен фестивал на детските музикални школи- Пазарджик.
1979 г.- На конкурса "Млад музикант 79" за акордеон, китара и народно инструменти участват 10 деца. Всички са наградени. Особено ценни са наградите за народните инструменти, защото децата се състезават с ученици от горните класове на средните музикални училища в Котел и Широка Лъка.
1979 г.- окръжен преглед на ОМШ , няма състезателен характер, но участват над 70 деца от школата /40 индивидуални, 3 оркестъра, 1 ансамбъл, 2 камерни/.
1979 г.- на концерта в София, който изнася Пазарджишки окръг в рамките на Международната детска асомблея от 20 участници 10 са ученици на школата.
27.02.1979 г. /вторник/- преподавателите при ГШИ при читалището присъстват на занимания с ученици в Софийското музикално училище в гр. София. Заниманията се водят от Трендафил Миланов. Присъствието е задължително, а тръгването е в 6.55 ч. с бързия влак от Пазарджик, а връщането е вечерта.
От 12 до 18.03.1979 г.- участие на ученици от школата в телевизионни предавания за Пазарджишки окръг по БНТ, излъчвани през този период.
14-15.04.1979 г.- Окръжен преглед на детските музикални школи в залата на Междусъюзен дом на културата- Пазарджик. Участват ученици по гъдулка на Петкана Стойчева, по тамбура и гайда на Александър Начев.
15-25.08.1979 г. Учениците на школата Десислава Кошлукова, Мария Георгиева, Йоланта Цокова, Димитър Марков, Димитър Пенчев и Георги Георгиев са определени да участват като гости в Международния етап на асамблеята "Знаме на мира" за този период.
- 15.08.1982 г.- участие на индивидуални изпълнители в концертна програма, посветена на Асамблея "Знаме на мира".
- 1983 г.. участие в "Зимни музикални вечери"- Пазарджик на акордеонен и симфоничен оркестър, и индивидуални изпълнители.
- 15.05.1983 г. Общински преглед на ДМШ
- 20.12.1987 г. Концерт на ученици на школата. Участват Десислава Чолакова- цигулка, Мирослав Стоянов- акордеон, Ивайло Ралчев- акордеон, Красимира Ралчева- цигулка, деца от класа по кукловодство "Цирк"- постановка Съби Събев, акордеонен оркестър с диригент Елена Комсийска, балетен състав и др.
27.01.1988 г.- концерт на школата в Пожаровата къща. Изпълнители в концерта са Ивайло Ралчев- акордеон Десислава Чолакова- цигулка, Мирослав Стоянов- акордеон, Красимира Ралчева- цигулка, балет с ръководител Ели Костадинова и акордеонен оркестър с диригент Елена Комсийска.
02.03.1989 г. от 19 ч. концерт в Пожаровата къща. Участват детски симфоничен оркестър  с диригент Ангел Комсийски, Бойка Щерева- пиано, Иванка Кордева и Красимира Ралчева- цигулки, Николай Благов- кларинет, Десислава Чолакова- цигулка, Ивайло Ралчев- акордеон, Александър Заев- акордеон, народен оркестър, народно пеене, акордеонен оркестър с диригент Елена Комсийска, танцова постановка "Децата на Тракия" по музика на Петко Стайнов изпълнява балетен състав с ръководител Ели Костадинова.
28.03.1989 г.- излъчена литератулно-забавна програма "Звънче", брой 13, по БНТ, с участието на ученици от школата. Със свои изпълнения се изявяват Николай Благов- кларинет, квартет народни инструменти,  Малина Илинова, Стефка Иванова и Мирослава Иванова изпълняват народна песе "Иван на сестра думаше",  кукления състав с "Патенцета", Десислава Чолакова.
- 07.05.1989 г. в Пазарджик общински прегледи- тук участват детски симфоничен оркестър с диригент Ангел Комсийски, детски акордеонен оркестър с диригент Елена Комсийска, балетен състав с ръководител Ели Костадинова, изложба на кръжока по изобразително изкуство с ръководител Илия Толев, индивидуални изпълнители на гайда, гъдулка, тамбура, кавал, пиано, китара, акордеон, цигулка, обой, чело, валдхорна, ксилофон, тромпет, кларинет, фагот, флейта, виола, малко барабанче,  класическо пеене- с ръководител Райна Кошерска. Представя се и куклен театър с ръководител Съби Събев и постановката му "Червената шапчица", както и кръжок по художествено слово с ръководител Гергина Деянова- представят рецитал по стихове на Вапцаров. На тези прегледи отлично се представят учениците Десислава Чолакова- цигулка, Красимира Ралчева- цигулка, Сабина Дайчева- чело, Константин Криловски- кларинет, Олга Каткова- цигулка, Радослав Чолов- валдхорна,Стефка Богданова- обой, Михаил Йосифов- малко барабанче. Отлично се представят и детския симфоничен оркестър, акордеонния оркестър, кръжоците по художествено слово и куклен театър, както и балетния състав.
14.05.1989 г. Регионален преглед-Пазарджик.  Отново участници са детски симфоничен оркестър с дир. А. Комсийски, акордеонен оркестър с дир. Елена Комсийска, художествено слово с ръководител Гергина Деянова с рецитал по стихове на Вапцаров, балет с ръководител Ели Костадинова,  куклен театър "Червената шапчица" с ръководител Съби Събев,  индивидуални изпълнители: Бойка Щерева- пиано, Спас Ленгеров- гъдулка, Христо Пранджев- кавал, Десислава Чолакова- цигулка, Олга Димитрова- акордеон, Михаил Динков- ксилофон, дует валдхорни Митко Владимиров и Нина Василева, Яна Щерева- пиано, Иванка Кордева- цигулка, дует кларинети- Николай Благов и Константин Криловски, акордеон- Ивайло Ралчев, обой- Стоян Илиев, чело- Сабина Дайчева, цигулка- Красимира Ралчева, валдхорна- Митко Владимиров, цигулка- Олга Каткова, валдхорна- Радослав Чолов, акордеон- Стефка Богданова, тромпет- Петър Танаков, малко барабанче- Михаил Йосифов, цигулка- Анелия Ангелова, обой- Стефка Богданова, фагот- Петър Барабаров, пиано- Александър Колев.

30.05.1989 г. концерт, посветен на 1 юни /тогава- Международен ден за защита на децата/ в Профсъюзния дом на културата. Участват акордеонен оркестър с диригент Илена Комсийска,  Десислава Чолакова- цигулка, Константин Криловски- кларинет, Бойка Щерева- пиано, симфоничен оркестър с диригент Ангел Комсийски, куклен театър "Червената шапчица" с ръководител Съби Събев, Ивайло Ралчев- акордеон и др.
29.04.1990 г.- Общински преглед на школите по изкуствата- Пазарджик.
13.12.1990 г. от 18.30 ч. концерт на ученици на школата в дом за стари хора. Участват ученици от класовете по тамбура, гъдулка, народно пеене, цигулка, акордеон. Между тях са Десислава Чолакова- цигулка, Ваня Кордева- цигулка, Валентин Аджиларов- тамбура, Стоименка Маринкова- тамбура, Ани Шопова- гъдулка. Интересен е и дуетът цигулка и акордеон- Красимира Ралчева и нейния баща Чавдар Ралчев.
19.05.1991 г. Общински прегледи на школите по изкуствата- Пазарджик. Тук участват акордеонен оркестър с диригент Елена Комсийска, балет с ръководител Ели Костадинова, оркестър с диригент Ангел Комсийски. Между индивидуалните участници са Олга Каткова- цигулка, Иванка Кордева- цигулка, Десислава Чолакова- цигулка, Диана Братоева- цигулка, Венцислав Трифонов- пиано,  Лазаринка Павлова Борисова- цигулка, Гочо Праков- акордеон при Елена Комсийска.
31.05.1991 г.- концерт на открито пред театъра, посветен на 1 юни. Участват акордеонен оркестър с диригент Елена Комсийска, квартет от цигулки с ръководител Ира Чолакова, балет с ръководител Ели Костадинова, детски оркестър с диригент Ангел Комсийски. Индивидуални изпълнители са Десислава Чолакова- цигулка, Ваня Кордева- цигулка, Олга Каткова- цигулка, Ангел Капинчев и Цветан Гугалов- акордеони, а две естрадни песни изпълнява Бойка Щерева.
22.10.1995 г. Пети междурегионален преглед на школите по изкуствата, проведен в гр. Пловдив и посветен на 50 годишнина от основаването на СМУ "Добрин Петков"- Пловдив. Участват Спас Йонов и Мери Любенова- флейта, Венцислав Трифонов и Гочо Праков- кларинет, Лазаринка Борисова и Красимира Стайкова- цигулка, София Цивнева, Мирослава Вишева, Венцислав Трифонов и Зорница Желева- пиано, Иванка Семова и Иван Пещерски- акордеон, Димитър Василев и Антоан Николов- китара.
21.11.1995 г.-концерт, посведен на деня на християнското семейство в ХГ "Ст. Доспевски".
09.12.1995 г.- концерт в Пловдив съвместно с ученици от Пловдивските школи по изкуствата.
19.12.1995 г.- коледен концерт.
05.05.1996 г. окръжен преглед на школите по изкуствата. Между участниците са имена като София Цивнева- пиано, Иванка Семова- акордеон, Денислава Гарева- пиано, Венцислав Трифонов- кларинет, Мартин Дойкин- пиано и Гочо Праков- кларинет.
31.05.1996 г. Концерт на учениците от школата, посветен на международния ден на детето- 1 юни. Между участниците личат имената на Венцислав Трифонов- кларинет, Мартин Дойкин- пиано, Гочо Праков- кларинет.
22.05.1997 г. концерт на ГШИ в който се изявяват Божидар и Гочо Пракови- кларинет, Вера Димитрова- пиано, София Цивнева- пиано, Михаил Кузев- китара, Лука Ферков- акордеон, Стоян Драганов- акордеон, Димитър Кемчев- акордеон, Звездомир Геров- акордеон, както и балетния клас на Тони Райкова.
15.05.1997 г.- концерт на балетния клас
19.05.1997 г.- концерт на клас пиано с преподавател Елена Комсийска в Художествената галерия на Пазарджик.
22.05.1997 г. концерт на ученици от школата по повод 24 май.
31.05.1997 г. участие на ученици от школата в градския преглед на школите
5 и 6 юни 1997 г. годишни изпити в школата.
1.06.1997 г.- участие на балетния клас в концерт по повод 1 юни "Ден на детето" в Кукления театър.
18.12.1997 г. Новогодишен концерт на школата. Изпълнителите са Цветина Хантова- флейта, Лазаринка Борисова- цигулка, Спаска Докулянкова- цигулка, Елица Дончева- пиано, Вера Димитрова- пиано, балетен състав на Тони Райкова и др.

Участници в Симфоничният оркестър на школата с диригент Ангел Комсийски:
1. Цигулка
Десислава Чолакова
Красимира Ралчева
Иванка Кордева
Лазар Лютаков
Олга Каткова
Атанас Пенчев
Ангел Страшимиров
Елена Тодорова
Малин Динков
Калинка Георгиева
Екатерина Цветкова
Диана Братоева
Александър Братоев
Кеворк Кеворкян
Анелия Ангелова
Марина Шуманова
Емилия Щерева
Илинка Кочева
Илиона Шарланджиева
Емил Йончев
Александър Велев
Георги Цървуланов
Деница Костова
Николай Костадинов
Венера Резова
Мария Митова
Ася Монева
Албена Аджиларска
Здравко Велев
Диана Димитрова
Веселина Генчева
Веселка Линкина
Стефан Караджов
Рени Костадинова
Ангел Костадинов
Георги Стоев
Мирослав Ангелов
Мариела Атанасова
Борянка Найденова
Виола
Ива Гунчева
Гергана Демиранова
Кеворк Берберян
Елена Тодорова
Станислав Рупов
Чело
Ани, Сабина Дайкова, Ася Мишева, Мария Чавдарова, Николай Чолаков, Надка

Флейта
Владко Митков, Анжела Комсийска, Христина Станоева

Обой
Митко Мацев, Ангел Николов, Стоян Илиев, Петър Стоев

Кларинет
Николай Благов, Константин Криловски, Димитър  Марков, Илия Присадов

Фагот
Цв. Фотев, Ст. Влайков, Петър Барабаров, Иван Николов, Владко

Корна
Димитър Владимиров
Николина Василева
Радослав Чолов


Тромпет
Красимир Димитров,  Георги Марков, Петър Танаков, Александър Славков

Ударни
Михаил  Динков
Благовест Георгиев

Контрабас
Жанет.
Нели Търкаланска
Панайотова

Записването в школата ставало след издържан приемен изпит. Така в документите четем, че директора Александър Начев през учебната 1979/1980 г.  назначава комисия за провеждане на приемните изпити в състав: председател- Ангел Комсийски, членове- Елена Комсийска, Анастасия Бояджиева, Ваня Барзекова, Петкана Стойчева. Заповедта е от 20.09.1979 г.