Срещи и изложби


Инструментален състав "Доминанта" ще участва в концерт
14.01.2011г.

ИС "Доминанта" с худ. ръководител Ира Чолакова ще участва в общоградски концерт, посветен на Освобождението на Пазарджик от турско робство.