Срещи и изложби


Литературна вечер
29.01.2010г.

В малкия салон на читалището  се проведе литературна вечер, посветена на 160 годишнината от рождението на Захари Стоянов. Слово  изнесе Филип Серафимов, а музикална програма- ученици от школата при читалището.Залата беше препълнена с хора, дошли да си припомнят не само живота и дейността на Захари Стоянов, а и славната ни история, свързана с Априлското въстание. Изказаха се Продрум Димов, Йордан Готев, Пенка Генурова, рецитираха се стихове. Присъстващите се запознаха с изложбата от книги , притежавани от библиотеката на читалището , писани от и за З.Стоянов. С интерес разгледаха и витрината с фотоси. Получи се наистина творческа вечер. След приключване на тържеството хората продължиха да обсъждат чутото и това, което имат да споделят за Захари Стоянов. За нас незабравими ще останат думите на Йордан Готев, а именно, че има нещо знаменателно в това, че пътят към успеха на З.Стоянов започва от читалището в Русе  и  отново именно читалище организира негово честване, тази вечер.


Литературна вечер
Литературна вечер
Литературна вечер
Литературна вечер
Литературна вечер