Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

Лятна музикално-танцова школа
26.04.2016г.

Лятна музикално-танцова школа "Весели слънца"