Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

29.05.2016г.

Списък на наградените участници в VII-я конкурс за певци и инструменталисти "Медени звънчета" 2016.