Научна литература


Във фонда на библиотеката при читалище "Христо Ботев" се съхраняват 22 112 тома отраслова литература. Те са от различни области на знанието- химия, физика, математика, музика, история, география, етнография, изкуство, литературознание и др.


Най - нови литературни изданияКогато светът ни се разпада.
2011г.
Пема Чодрьон.
Усмивката на гейшата.
2011г.
Урсула Рихтер
Кислородната вода страж на здравета.
2011г.
Неумивакин, И. П.
Дилма Русеф.
2011г.
Жамил Шаде, Момчил Инджов
Тайният живот на великите английски писатели.
2011г.
Йордан Костурков