Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Научна литература

Във фонда на библиотеката при читалище "Христо Ботев" се съхраняват 22 112 тома отраслова литература. Те са от различни области на знанието- химия, физика, математика, музика, история, география, етнография, изкуство, литературознание и др.

Най - нови литературни изданияКогато светът ни се разпада.
2011г.

Пема Чодрьон.
Усмивката на гейшата.
2011г.

Урсула Рихтер
Кислородната вода страж на здравета.
2011г.

Неумивакин, И. П.
Дилма Русеф.
2011г.

Жамил Шаде, Момчил Инджов
Тайният живот на великите английски писатели.
2011г.

Йордан Костурков
Свещени места по света от Юкатан до Хималая.
2011г.

Румяна Николова, Николай Генов
Елементарна теория на музиката.
2009г.г.

Минчева, Пенка.
Практически курс по солфеж.
2008г.г.

Минчева, Пенка.
Истини за живота и футбола.
2008г.г.

Вуцов, Иван.
Възход и падение на социализма.
2009г.г.

Иванов, Димитър.
Фън Шуй за апартамента.
2007г.г.

Уебстър, Ричард.
Подсъзнанието може всичко.
2009г.г.

Кехоу, Джон.
Азбука на характерния танц.
2002г.г.

Матова, Бонка.
Характерният танц.
2008г.г.

Матова, Бонка.
Хималайската йога на Свами Дев Мурти.
2009г.г.

Атанасов, Наско.
Майкъл Джексън 1958- 2009г.
2009г.г.


Да празнуваме с Моливко
2007г.

Данчева, Галя
Български фамилни имена от турски, арабски и персийски произход
2008г.

Расиев, Турхан
Невена Коканова
2008г.

Тошев, Георги
Турците и техните жени. Султанът и неговия харем
2008г.

Осман бей
Народопсихологии
2007г.

Котев, Любомир
България след Съединението
2009г.

Модрич, Джузепе
Тибетска йога на съновиденията и съня
2006г.

Римпоче, Тензин
Народни песни, танци и хора за деца
2008г.

Павлова, Соня.
Послания. Комуникационни умения
2009г.

Маккей, Матю