Проекти


2020 г. Спечелен проект за книги към МК

Библиотеката към читалището спечели проект по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2020 към Министерство на културата. Проектът е на стойност 4299.25 лв., финансиран от МК. Закупени са 396 т. книги.

23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК

23.12.2019 г. Спечелен проект по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2019 към Министерство на културата. Отпуснатите средства бяха в размер на 1051 лв.

2011 г.-конкурсна сесия за подпомагане дейността на НЧ


НЧ"Хр. Ботев-1897г." спечели от конкурсната сесия за подпомагане дейността на НЧ 1000 лв. за книги и 1000 лв. за худ. творческа дейност.

2009 г.Информационен семинар в селските общински центрове за информиране на потенциалните кандидати по ПРСР

Секретарката на НЧ "Христо Ботев" - Пазарджик Веска Минова взе участие като местен организатор в провеждане на 3 информационни семинара по програмата за развитие на селските райони.
Първият семинар беше за общините Панагюрище, Лесичово и Стрелча на 24.06.2009 г. в хотел "Тракия".
На втория семинар проведен на 25.06.2009 г. отново в хотел "Тракия" присъстваха представители на общините Белово, Брацигово, Пещера и Септември.
На 26.06.2009 г. се състоя семинар за общините Велинград, Ракитово и Батак в хотел "Абир" - Велинград.
Информационните семинари се осъществиха благодарение на общите усилия на местния организатор, служителите в читалищата от всички общини и РЕКИЦ "Читалища" - Пазарджик.

2007 и 2008 г.Проект по програма "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност"Наименование на проект 2

През 2007 година библиотеката при читалище "Христо Ботев" гр. Пазарджик спечели проект по програма "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност" на стойност 7 397 лв. През 2008 година по тази програма беше спечелен проект на стойност 8 219 лв.