Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

Пореден успех за балет Пореден успех за балет Пореден успех за балет Пореден успех за балет Пореден успех за балет
26.06.2013г.

Награждаване на участниците във фестивала "Созополска панорама" 2013.