Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Проекти

През 2009 година библиотеката при читалище "Христо Ботев" кандидатства с проект по програма "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност" на стойност над 8 000 лв.