Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

04.02.2018г.

Регламент и талон-заявка за осми конкурс "Медени звънчета".