Срещи и изложби


Самостоятелен концерт на ФВФ "Гергана"
16.06.2014г.

На 16.06.2014 г. от 19.00 ч. в парк "Остров Свобода" имахме удоволствието да чуем изпълнения на ФВФ "Гергана" с художествен ръководител Ангел Ценов.