Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

18.01.2016г.

Заявки за участие ще се приемат до 19 април 2016 г.