Срещи и изложби


Спечелен проект за книги 2021 г.-
25.11.2021г.

Библиотеката към читалището спечели и тази година проект за книги по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност." Той е на стойност 3934.18 лв. Закупени са 252 тома  книги от 29 издателства от различни отдели на знанието. Преобладава художествената литература за възрастни, както и детска отраслова и художествена литература. Голяма част от закупените книги са на български автори.
Всички книги са на свободен достъп за читателите. Вярваме, че ще привлечем и нови читатели в библиотеката.


Спечелен проект за книги 2021 г.-
Спечелен проект за книги 2021 г.-
Спечелен проект за книги 2021 г.-
Спечелен проект за книги 2021 г.-
Спечелен проект за книги 2021 г.-