Срещи и изложби


Среща с Анибал Радичев
30.10.2008г.

Библиотеката при читалище "Христо Ботев" организира литературна вечер посветена на творчеството на поета Анибал Радичев.


Среща с Анибал Радичев