Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Статия във в. "Знаме" за изложбата в гр. Уфа, Башкирия.

Статия във в. "Знаме" от 21.04.2015 г. Изложба в гр. Уфа, Башкирия.