Срещи и изложби


Удължаване на временното прекратяване на учебните занятия до 13.05.2020 г.
12.04.2020г.

Удължаване на временното прекратяване на учебните занятия до 13.05.2020 г. на основание чл. 21, ал. 1 от АПК и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и с Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република България /ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г./ с цел ограничаване на опастността от разпространение на COVID-19 /коронавирус/ и Заповед на Председателя на читалището от 10.04.2020 г.