Срещи и изложби


Участие на балет "Марина" в конкурс
24.04.2010г.

Балет "Марина" с преподавател Тони Райкова  участва в конкурса "Дъга от таланти" в гр. Пловдив и спечели златни медали.