Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Традиционни празници и конкурси

11.01.2014г.

На 31 май 2014 г. ще се проведе шестото издание на конкурса "Медени звънчета".