Срещи и изложби


02.05.2012 г.Екскурзия в библиотеката
02.05.2012г.

Екскурзия в библиотеката с ученици от ІІІ клас на училище "Д-р Петър Берон" се проведе в библиотеката при читалището. Децата се запознаха с Молбата на книгата, разгледаха всички отдели на библиотеката, научиха какво трябва да направят, за да станат читатели.