Срещи и изложби


21.03.2013 г. Екскурзия в библиотеката
21.03.2013г.

Ученици от първи клас при СОУ "Георги Брегов" посетиха библиотеката при читалището. Библиотекарката Веска Минова ги запозна с начина на записване в библиотеката, с фонда и с молбата на книгата. Децата с интерес разгледаха  детските енциклопедии, рафтовете с книги за тяхната възраст. Момчетата се интересуваха от книги за спорт и чудовища, а момичетата от книги за животни и книги с приказки. Учениците не пропуснаха да обиколят цялата библиотеката, да се запознаят и с енциклопедиите и справочниците, които се ползват на място в библиотеката, с портретите на известни български писатели. Вече грамотни, първокласниците се надпреварваха да четат от книжките, които разглеждаха.
На раздяла много от тях обещаха да станат читатели в библиотеката. Ще ги чакаме!


 21.03.2013 г. Екскурзия в библиотеката
 21.03.2013 г. Екскурзия в библиотеката
 21.03.2013 г. Екскурзия в библиотеката
 21.03.2013 г. Екскурзия в библиотеката
 21.03.2013 г. Екскурзия в библиотеката