Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

 25.04.2013 г.  25.04.2013 г.  25.04.2013 г.
25.04.2013г.

В библиотеката при читалището се проведе литературно детско утро "С приказките на Шарл Перо". Учениците от първи "Б" клас разгледаха книжки с приказки на Шарл Перо, а тяхната учителка им прочете приказката "Магарешката кожа".