Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

01.02.2021г.

От понеделник, 01.02.2021 г.,се възстановява присъственото обучение в школите към читалището.