Срещи и изложби


01.03.2016 г. Изложба на мартеници
01.03.2016г.

В библиотеката на читалището падредихме изложба от мартеници. Те са много красиви и различни и предизвикват интерес в нашите посетители.


01.03.2016 г. Изложба на мартеници
01.03.2016 г. Изложба на мартеници
01.03.2016 г. Изложба на мартеници
01.03.2016 г. Изложба на мартеници
01.03.2016 г. Изложба на мартеници