Срещи и изложби


01.03.3016 г. Изложба от детски рисунки-"Всички обичат да четат!"
01.03.2016г.

Във фоайето на читалището подредихме изложба с детски рисунки на тема "Всички обичат да четат!".  Учениците от четвърти клас на училище "Проф. Иван Батаклиев" ни зарадваха със своите произведения. Благодарим им!


01.03.3016 г. Изложба от детски рисунки-
01.03.3016 г. Изложба от детски рисунки-
01.03.3016 г. Изложба от детски рисунки-
01.03.3016 г. Изложба от детски рисунки-