Срещи и изложби


01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори "б" клас на СУ "Г. Брегов".
01.06.2018г.

01.06.2018 г. Литературно детско утро проведохме с ученици от втори "б" клас на СУ "Георги Брегов" - гр. Пазарджик. Децата с много вдъхновение рецитираха стихотворения от български детски поети и пяха детски песнички. Разгледаха и библиотеката и детските енциклопедии. Тържествен беше момента на връчване на удостоверенията за завършен втори клас на малките ученици. С много вълнение г-жа В. Минова, секретар на читалището, връчи удостоверенията, а г-жа Трифонова, възпитател на класа, връчи специално подготвени от нея подаръци за всяко дете.
Весело и щастливо лято на всички ученици!


01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори