Срещи и изложби


01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори "в" клас на СУ "Г. Брегов".
01.06.2018г.

01.06.2018 г. На празника на детето - 1 юни ученици от втори "в" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Петя Кашева посетиха библиотеката на читалището. Те изнесоха рецитал по стихове на български поети. Интересна беше и драматизацията на българската народна приказка "Най-скъпоценния дар", която бяха подготвили част от децата. Разгледаха с удоволствие библиотеката. Накрая г-жа Кашева с добра дума към всеки свой ученик връчи удостоверенията за завършен втори клас. Весело лято!


01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори
01.06.2018 г. Литературно-детско утро с втори