Срещи и изложби


01.06.2022 г. Участие на БШ "Марина" в Празник на детето.
01.06.2022г.

01.06.2022 г. Балетна школа "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова участва в празника, посветен на Международния ден на детето, организиран от Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.
За балерините беша истинско удоволствие да са част от това пъстро тържество и да покажат своите умения в  танцовото изкуство!


01.06.2022 г. Участие на БШ
01.06.2022 г. Участие на БШ
01.06.2022 г. Участие на БШ
01.06.2022 г. Участие на БШ
01.06.2022 г. Участие на БШ