Срещи и изложби


01.11.2023 г. Още снимки от концерта посветен на Деня на будителите
01.11.2023г.

01.11.2023 г. Още снимки от празничния концерт на състави на читалището и на ученици от ГШИ при него.


01.11.2023 г. Още снимки от концерта посветен на Деня на будителите
01.11.2023 г. Още снимки от концерта посветен на Деня на будителите
01.11.2023 г. Още снимки от концерта посветен на Деня на будителите
01.11.2023 г. Още снимки от концерта посветен на Деня на будителите
01.11.2023 г. Още снимки от концерта посветен на Деня на будителите