Срещи и изложби


02.02.2013 г.- Зимни музикални вечери- Пазарджик 2013 г.
02.02.2013г.

На 02.02.2013 г. ученици на Градската школа по изкуствата при читалището взеха участие в матине на фестивала Зимни музикални вечери- Пазарджик 2013 г.  Представиха  се пианистите Георги Паскалев, Надежда Александрова и Катерина Стоянова, китариста Теодор Налбантов, цигуларките Пламена Велкова и Анна Налбантова, акордеонистите Петко Златков и Васил Златанов. Инструментален състав "Доминанта" с худ. ръководител Ира Чолакова също представи достойно читалището ни.