Срещи и изложби


02.06.2018 г. Участие на Представителния мандолинен оркестър "М. Г. Атанасов"
02.06.2018г.

02.06.2018 г. Представителният мандолинен оркестър "Маестро Георги Атанасов" с диригент Атанас Чолаков взе участие в празник на мандолината под надслов "Свири ти моя мандолино" с участието на мандолинни оркестри от цяла България. Празникът беше организиран от Народно читалище "Христо Ботев-1884" с. Мирково, Софийска област.


02.06.2018 г. Участие на Представителния мандолинен оркестър
02.06.2018 г. Участие на Представителния мандолинен оркестър
02.06.2018 г. Участие на Представителния мандолинен оркестър
02.06.2018 г. Участие на Представителния мандолинен оркестър