Срещи и изложби


02.10.2019 г. ЛК посети изложбата от църковни книги и предмети от с. Величково
02.10.2019г.

02.10.2019 г. Творците на литературния клуб "Алеко Константинов" посетиха библиотеката и разгледаха с интерес изложбата от църковни книги и предмети, предоставени от читалище "Отец Паисий" в с. Величково.


02.10.2019 г. ЛК посети изложбата от църковни книги и предмети от с. Величково
02.10.2019 г. ЛК посети изложбата от църковни книги и предмети от с. Величково
02.10.2019 г. ЛК посети изложбата от църковни книги и предмети от с. Величково
02.10.2019 г. ЛК посети изложбата от църковни книги и предмети от с. Величково
02.10.2019 г. ЛК посети изложбата от църковни книги и предмети от с. Величково