Срещи и изложби


03.02.2016 г. Литературният клуб на първа сбирка през 2016 г.
03.02.2016г.

На 03.02.2016 г. се проведе първото творческо занимание на ЛК "Алеко Константинов" към читалището ни. Председателят му Петко Генуров направи отчет за дейността на клуба през 2015 г., а Александър Арнаудов запозна творците с биографията на Петко Машев.


План за работата на клуба.2016 г. »
03.02.2016 г. Литературният клуб на първа сбирка през 2016 г.
03.02.2016 г. Литературният клуб на първа сбирка през 2016 г.
03.02.2016 г. Литературният клуб на първа сбирка през 2016 г.
03.02.2016 г. Литературният клуб на първа сбирка през 2016 г.
03.02.2016 г. Литературният клуб на първа сбирка през 2016 г.