Срещи и изложби


03.06.2010 г. Годишни изпити
03.06.2010г.

03.06.2010 г.  Успешно се проведоха годишните изпити в ГШИ при читалището.