Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

03.06.2016 г. Продукция на класа по акордеон 03.06.2016 г. Продукция на класа по акордеон 03.06.2016 г. Продукция на класа по акордеон 03.06.2016 г. Продукция на класа по акордеон 03.06.2016 г. Продукция на класа по акордеон
03.06.2016г.

03.06.2016 г. Продукция на класа по акордеон с преподавател Чавдар Ралчев.