Срещи и изложби


04.02.2015 г. Отчет за дейността на литературния клуб към читалището
04.02.2015г.

На 4 февруари 2015 г. се проведе първата сбирка на творците на литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището. Председателят на клуба Петко Генуров направи отчет за дейността на клуба за последното тримесечие на 2014 година.


Отчет за дейността на ЛК "Ал. Константинов" 2014 »
04.02.2015 г.  Отчет за дейността на литературния клуб към читалището
04.02.2015 г.  Отчет за дейността на литературния клуб към читалището
04.02.2015 г.  Отчет за дейността на литературния клуб към читалището
04.02.2015 г.  Отчет за дейността на литературния клуб към читалището
04.02.2015 г.  Отчет за дейността на литературния клуб към читалището