Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището 04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището 04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището 04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището
04.09.2020г.

04.09.2020 г. След няколко писма на читалищното настоятелство до г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик, днес беше почистен района зад читалищната сграда. Всички ненужни клони бяха отрязани и съответно извозени от служители на  Общината. Сега сме доволни, защото постоянното натрупване на листа и клони в улуците на читалището създаваше проблеми при силни дъждове и снегове.
Благодарим!