Срещи и изложби


05.01.2016 г. Изложба от книги, посветена на Христо Ботев
05.01.2016г.

В библиотеката на читалището беше подредена изложба от книги с произведения на Христо Ботев, по повод 168 години от рождението му.


05.01.2016 г. Изложба от книги, посветена на Христо Ботев
05.01.2016 г. Изложба от книги, посветена на Христо Ботев
05.01.2016 г. Изложба от книги, посветена на Христо Ботев
05.01.2016 г. Изложба от книги, посветена на Христо Ботев
05.01.2016 г. Изложба от книги, посветена на Христо Ботев